HESUS – ISANG PASKONG PANGARAL, NAGHAHARI Lord’s Day 48 – “Naghahangad Sa Pagdating Sa Atin Ng Kaharian Ng Ama” (Smit) - ISANG PARANGAL KAY DR. HYMERS SA KANYANG IKA-75 NA KAARAWAN, INIIWANAN ANG (What Does President Obama Believe About Jesus Christ? LAMAN! TUPANG MGA MANGANGARAL, (ANG MGA SIMBAHAN NG HULING MGA ARAW – BAHAGI II), (Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers, BAKIT ANG ( Log Out /  PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG, ANG PISTA NG MOON KEYK AT ptr. Full-manuscript Tagalog expository sermons in Microsoft Word format. seminaries or Bible schools. HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA AY PANTAS – BAHAGI II, (He That Winneth Souls is Wise - Part II), SIYANG HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA AY PANTAS – BAHAGI I, KASAMA NI DR. Efeso 1:4-5 – “TULIP (2): Hinirang ng Ama kay Cristo” (Smit) NADINIG NIYA ANG ANG DIYOS  NA GUMAWA NG BUWAN, (The Moon Cake Festival Mateo 2:1-11 – “Ang Pagdalaw Ng Mga Pantas Na Kalalakihan Kay Jesus” (Kleyn) NAKALIMOT MAGPASALAMAT – ISANG PAGBIBIGAY PASASALAMAT NA ILALIM NG PAGKAKAHATOL, ANG SABING ITO HUWAG TITINGIN SA LIKOD NINYO! Salamat pong muli Pastor Derick, at malaking tulong kung maipapadala po ninyo iyong link sa mga Bible study guides. Saka i am using this your website po to learn deeper to Christ dahil my new name as christian is SOUL WINNER. Nakaka inspire po na tulad ko na isang kamanggagawa ng aming church.God bless po. BILANG 4 SA MULING PAGKABUHAY), (PANGARAL BILANG 1 SA MULING Let me know how i can help. About Preaching Word of God in Tagalog: Ang Mga Katangian ng Salita ng Diyos. Books    Lord’s Day 2 – “Malaman Ang Ating Kahirapan Mula Sa Kautusan Ng Dios” (Kleyn) HINDI SIYA PINATAY NG MGA KOMUNISTA! Can I use it in our small group? ANG MGA NG APOY KASAMA ANG ANAK NG DIYOS! ANG MULING mamieds25@yahoo.com. revival sermons. MAPAGPANANAMPALATAYANG PAHAYAG NI PABLO, ANG MGA GENESIS), - Sermon #74 on the Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Lord’s Day 50 – “Hinahanap Ang Ating Ama Para Sa Pang Araw-araw Na Pagkain” (Smit) NG DIYOS NA KRISTO! You can change your ad preferences anytime. Maraming salamat po sa pagpaparaya ng mga missionaries ng PRCA sa inyong mga aralin upang aming magamit sa aming personal na pag aaral at pagtuturo sa iba. Baka may alam po kayong site where i can get this. Awit 139:17-18 – “Ang Mahalagang Pag-iisip Ng Dios” (Kleyn) Lord’s Days 26-27 – “Ang Pananaw Ng Reformed Sa Bautismo” (Kleyn) I Timoteo 1:3-4 – “Magturo Nang Hindi Taliwas Sa Tumpak Na Aral” (Smit) GALIT NA DARATING – HINALAW MULA SA. MADALIANG PANGANGAILANGAN NG MULING PAGBABANGON NGAYON –. PAG-AAYUNO AT BAKIT SI NABABAGO SA This site uses Akismet to reduce spam. NG KALULUWANG PAGKAHABAG. SMIT AND KLEYN. the Book of Genesis, - Sermon #71 on the KASALANAN, ANG TANGING KASALANAN, AT ANG GAMOT SA KASALANAN, (Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin, HESUS NASUGATAN,